Bulfast S®

Bulfast® S je polyuretanová měkká pěna na bázi polyesteru s nearomatickým isokyanátem. Proto vykazuje Bulfast® S neobvyklou světelnou stálostí. Bíle vyrobený Bulfast® S zůstává bílý a nezežloutne ani pod přímým působením světla.

Druhy a značení:

Bulfast® S je jen jediný druh

Vlastnosti:

Má skvělou světlostálost. Světlostálost se udává (xenonový test GM 9125) počtem hodin osvětlování materiálu xenonovou lampou, po který nenastane rozklad, ev. blednutí. Dobu osvitu lze vyjádřit odpovídající hodnotou od 1 do 8 na stupnici modré barvy.

Ve srovnání se standardními polyetery a polyestery vykazuje Bulfast® S mimořádně vysokou hodnotu na stupnici modré. Např. hodnota 8 udává, že po týdnu osvětlování xenonovou lampou je znatelné zežloutnutí materiálu. To odpovídá vystavení skutečnému přírodnímu světlu po dobu dvou let. Osvětlení nepřímým přirozeným světlem vyvolává jen velmi lehké zažloutnutí.

Použití:

Díky své výborné světlostálosti nachází Bulfast® S použití v oblasti dekorace, obložení, kosmetiky

Způsoby zpracování:

Bulfast® S lze řezat, frézovat, stlačovat, tepelně svařovat (ne vysokofrekvenčně), retikulovat, lepit. Pěnu lze vysekávat, přičemž se materiál na okraji slepí.