Bulpren impregnovaný

Všeobecný popis Bulpren Firend®, Bulpren® HC a TANKSCHAUM jsou impregnované pěny. Mají otevřenou buněčnou strukturu, zvláštních vlastností nabývají impregnací.

  • Bulpren Firend® - vysoce ohnivzdorný
  • Bulpren® HC - samonosný a odolný proti hydrolýze
  • TANKSCHAUM specifická pěna pro dvojité stěny podzemních zásobníků.

Všechny tyto produkty jsou označovány trojmístným číslem, střední průměr buňky dělený 10.

Vlastnosti:

Speciální podle druhu impregnace při zachování vlastnosti Filtrenu.

Použití:

Hlavní využití těchto produktů je ke speciální filtraci. Tlaková ztráta je vyšší nežli u běžných pěn. Ochrana proti prosakování v zemních dvoustěnných nádržích.

Způsoby zpracování:

Podobně jako Bulpren