Bulpren - S

NázevPočet pórů PPIObjemová hmota
kg/m3
Mez prodloužení
%
Pevnost v tahu
kPa
Průměr buněk mikrondy
micron
Bulpren S 310489026 - 30350200440 - 520
Bulpren S 310627526 - 30300200520 - 720
Bulpren S 280896023 - 27300150740 - 1040
Bulpren S 281334523 - 273001501080 - 1580
Bulpren S 281903023 - 273001501650 - 2150
Bulpren S 282802023 - 272501002300 - 3300
Bulpren S 324501027 - 31150753800 - 5200

Materiál pro filtraci vzduchu.

Tabulka filtračních tříd Bulprenu dle EN 779, tl. vzorku 10 mm

Počet pórů [PPI] Velikost buňky [mm] Tlaková ztráta
při 907 m3/h [Pa]
Stupeň filtrace [%]* Filtrační třída
na začátku na konci na začátku střední hodnota
45 1080-1580 11 29 54,7 60,1 EU1
60 740-1040 18 250 72,7 82,6 EU2
90 440-520 35 250 86,7 88,5 EU3
*Stupeň filtrace syntetického prachu dle EN 779


Tlaková ztráta po vyčištění vzorku.

Označení Tlaková ztráta při 907 m3/h [Pa]
na začátku po 1. měření po 2. měření po 3. měření po 4. měření po 5. měření po 6. měření
S 28133 11 20 30        
S 31084 18 25 40 95 110 200 315
S 31048 35 100 470        
Kopie protokolů z měření dle EN 779 zašleme na vyžádáníRozměry: Všechny tři druhy Bulprenu S dodáváme v základním rozměru 2000 x 1500 mm. Tloušťka je volitelná (min. 10 mm, max. 450 mm). Je možné dodávat i jako nopkované desky, formáty, výseky.
Cena je stanovena až na základě konkrétní poptávky.

Bulpren S

Všeobecný popis Bulpren S je retikulovaná PU pěna na polyesterové bázi.
Buněčná struktura je plně otevřená, tzn. neobsahuje žádné uzavřené buňky. Toho se dosahuje při tepelném retikulačním procesu, při kterém se všechny buněčné membrány, které zůstaly po vypěnění rozbijí a splynou s buněčnými žebry.
Bulpren S je standardní filtrační pěna s objemovou hmotností cca 30 kg/m3.Použití při filtraci: Díky kalibrované velikosti buněk, stejnorodé buněčné struktuře a trojrozměrné síti je tato pěna ideálním materiálem k filtrování a předfiltrování v automobilovém průmyslu, stejně jako ve větracích a klimatizačních zařízeních.
Kalibrovaná velikost a otevřenost buněk zajišťuje stálou účinnost při filtrování, přičemž trojrozměrná síť dovoluje použití při vysokém stupni prašnosti, aniž by se podstatně projevila tlaková ztráta. Pěnu je možno vytřepávat, prát. Pak je ji možno použít opakovaně.
Všeobecné znalosti a možnosti použití: Skutečný objem pěnových žeber činí pouze 3% objemu pěny. Voda, benzín, žíraviny a detergenty, minerální oleje, tuky, atd., nezapříčiňují u této pěny bobtnání. Většina organických látek (benzol, etanol, chloroform..) nabobtnává pěnu, přičemž míra poškození je závislá na typu pěny.
Pěna se může řezat, frézovat, lepit, nastavovat a vysekávat. Bulpren S může být tepelně komprimován.
Lze je napouštět speciálními látkami, čímž pak získává zvláštní vlastnosti (keramické filtry apod.)