Bulpren® - special

Všeobecný popis Bulpren Firend®, Filtren® FCT, Bulpren® HC a Tank-pěna jsou impregnované pěny. Mají otevřenou buněčnou strukturu, zvláštních vlastností nabývají impregnací.

Bulpren® B xx mmm (S, V, T nebo L)

"xx" - maximální hustota +1
"mmm" průměr buňky dělený 10.

S, V, T, L je způsob řezání v závislosti na směru pěnění.

Vlastnosti:

Speciální.

Bulpren® B byl vyvinut pro výrobu elektrod v znovunabíjecích bateriích. Bulpren® B má větší hustotu nežli Bulpren® S, spektrum pór je specifické. Užívá se jako nosný materiál pro aktivní uhlík. Užívá se k chemické filtraci plynů.

Způsoby zpracování:

Podobně jako Bulpren