Bulpren® S, R, FR

Bulpren® S, R a D jsou retikulované PU pěny na polyesterové bázi. Síťová struktura je plně otevřená a neobsahuje žádné uzavřené buňky. Toho se dosahuje při tepelném retikulačním procesu, při kterém se všechny buněčné membrány, které zůstaly po vypěnění, rozbijí a splynou s buněčnými žebry.

  • Bulpren® S je standardní filtrační pěna s objemovou hmotností od 30kg/m3.
  • Bulpren® R je podobný jako Bulpren® S, má však vyšší tuhost při stlačení.
  • Bulpren® D vykazuje lepší ohnivzdorné vlastnosti a odpovídá normě MVSS 302.

Bulpren® S xx mmm
Bulpren® R xx mmm
Bulpren® D xx mmm

"xx" označuje maximální hustotu +1
"mmm" průměr buňky dělěný 10

Pěnu je možno vytřepávat, prát, pak je ji možno použít opakovaně. Voda, benzín, žíraviny a detergenty, minerální oleje, tuky atd., nezapříčiňují u této pěny bobtnání. Většina organických látek (benzol, etanol, chloroform...) nabobtnává pěnu, přičemž míra poškození je závislá na typu pěny.Skutečný objem pěnových žeber činí pouze 3% objemu pěny.

Díky kalibrované velikosti buněk, stejnorodé buněčné struktuře a trojrozměrné síti je tato pěna ideálním materiálem k filtrování a předfiltrování v automobilovém průmyslu, stejně jako ve větracích a klimatizačních zařízeních. Kalibrovaná velikost a otevřenost buněk zajišťují stálou účinnost při filtrování, přičemž trojrozměrná síť dovoluje použití při vysokém stupni prašnosti, aniž by se podstatně projevila ztráta při stlačení.

Způsoby zpracování:

Pěna se může řezat, frézovat, lepit, natavovat a vysekávat (zpravidla jsou k vysekávání vhodné pěny 1.třídy do 60 PPI a pěny 2. třídy od 60 PPI podle testovací metody Recticel SS/T.012.0). Bulpren® S může být tepelně komprimován. Lze jej napouštět speciálními látkami, čímž pak získává zvláštní vlastnosti (keramické filtry apod.).