Filtren® TM

Filtren® T, TM a TLH jsou retikulované pěny na polyeterové bázi. Buněčná struktura je plně otevřená. Toho je dosaženo tepelným procesem - retikulací, při kterém se všechny membrány, které zůstaly po vypěnění, rozbijí a splynou s buněčnými žebry.

Filtren® T (TM) xx mmm

"T" - značí vysokou tvrdost
"TM" - značí střední tvrdost
"xx" označuje maximální hustota +1
"mmm" průměr buňky dělěný 10

Vlastnosti:

Pěnu je možno vytřepávat, prát, pak je ji možno použít opakovaně. Voda, benzín, žíraviny a detergenty, minerální oleje, tuky atd., nezapříčiňují u této pěny bobtnání. Většina organických látek (benzol, etanol, chloroform...) nabobtnává pěnu, p řičemž míra poškození je závislá na typu pěny.Skutečný objem pěnových žeber činí pouze 3% objemu pěny.

Použití:

Filtren® T a TM je ideální pro mechanickou a biologickou filtraci vody. Kalibrovaná velikost pórů a otevřená struktura zaručují stálost filtračních parametrů. Filtren® T a TM je netoxický. Používá se na akvarijní filtry a biologické filtry s mikrobiologickou násadou.

Způsoby zpracování:

Pěna se může řezat, frézovat, lepit, natavovat a vysekávat. Filtren® může být tepelně komprimován. Lze jej napouštět speciálními látkami, čímž pak získává zvláštní vlastnosti.