SWEEPEX S 31

Všeobecný popis Sweepex® je polyuretanová pěna na polyeterové nebo polyesterové bázi s nepravidelnou buněčnou strukturou a nepravidelným počtem dvojitých buněk. Pěny Sweepex® nahrazují mořské houby.

Druhy a značení:

  • Sweepex® S xx - je pěna na polyesterové bázi
  • Sweepex® T xx - je pěna na polyeterové bázi
  • Sweepex® S xx/R - je retikulovaná polyesterová pěna
  • Sweepex® S xxX/R - je retikulovaná polyesterová pěna, obzvláště hebká na dotek.

Čísla "xx" udávají maximální čistou objemovou hmotnost plus 1.

Přípona jednoho až dvou písmen značí buněčnou strukturu:

  • "EF": extra jemná
  • "F": jemná
  • "ME": střední
  • "C": hrubá
  • "EC": extra hrubá

Vlastnosti:

Ve srovnání s houbami z celulózy vykazují houby pěny Sweepex® výborné vlastnosti týkající se trvanlivosti a mechanické pevnosti. Sweepex® má téměř stejnou vzlínavost, vykazuje však lepší nasákavost. Schopnost udržet vodu je o mnoho větší nežli u hub celulózových. Též v suchém stavu zůstává houba z pěny Sweepex® elastická.

Použití:

Sweepex® se používá především k výrobě kosmetických hubek anebo hub pro domácnost. V kombinaci s jinými materiály může být dosaženo komplexu doplňujících vlastností (toaletní houby, mycí houby, ... ). Sweepex® je využíván též pro průmyslové čištění.

Způsoby zpracování:

Sweepex® lze řezat, vysekávat, frézovat a kombinovat s jinými materiály. Sweepex® se může natavovat.